Stichting Eefies

Project Postmaatje is een onderdeel van Stichting Eefies.

Stichting Eefies heeft ten doel om de communicatie met en tussen verschillende doelgroepen te stimuleren en op deze wijze bij te dragen aan wederzijds respect, bewustwording, kennisoverdracht en het tegengaan van sociaal isolement, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

KvK nummer: 63208229