Project Postmaatje

Wat is Project Postmaatje?

Project Postmaatje is een project dat zich richt op de kracht van post!  Want post maakt blij:) Vanuit dit gevoel zijn we in 2014 het Project gestart. We richten ons momenteel voornamelijk op eenmalige acties, deze acties zijn te volgen via onze facebook pagina.

In de praktijk komt het er vaak op neer dat er uit de eenmalige acties prachtige correspondentie ontstaat.

Waar we ons in eerste instantie richtten op de ouderen, hebben we de doelgroep nu breder getrokken. Iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken, zich soms eenzaam voelt, of gewoon enorm geniet van post kan zich aanmelden als ontvanger.

We brengen mensen die graag schrijven, in contact met de postontvangers. Het idee is laagdrempelig en brengt mensen met elkaar in contact.

Soms wordt er gekozen voor correspondentie, soms geniet de ontvanger simpelweg van het postmoment.

Daarnaast kan er altijd gekozen worden deel te nemen aan onze eenmalige kaartenacties.

Ons doel is om met behulp van een postmoment mensen te verbinden en op deze wijze bij te dragen aan kwaliteit van leven.

Hoe werkt het?

Deelnemen aan project Postmaatje is eigenlijk heel erg simpel:)

Iedereen kan zich aanmelden en wij verzorgen de match tussen schrijver en de ontvanger.

Zowel schrijvers als ontvangers kunnen zich direct aanmelden, dit kan via deze site of via info@eefies.nl .

We vragen onze schrijvers 4-8 keer per jaar post te verzenden. Vaak is de regelmaat hierin groter en wordt er 1 keer per maand post verzonden, maar dit is persoonlijk in te vullen!

Naast het reguliere Project waarbij de ontvanger 1 of meerdere vaste schrijfmaatjes krijgt, verzorgen wij eenmalige acties.

Hierbij wordt iemand eenmalig in het zonnetje gezet door een grotere groep schrijvers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verjaardag, iemand die ziek is of gewoon een steuntje in de rug kan gebruiken.