Project Postmaatje

Wat is Project Postmaatje?

Het samenbrengen van mensen die graag schrijven, met ouderen die het leuk vinden om post te ontvangen. Het idee is laagdrempelig en brengt mensen met elkaar in contact.

Veel ouderen vinden het fijn post terug te schrijven en schrijven wat ze op hun hart hebben. Problemen waar ze tegen aan lopen of herinneringen ophalen van vroeger, het kan allemaal. Anderen genieten simpelweg van het postmoment.

Ons doel is om met behulp van een postmoment mensen te verbinden en op deze wijze bij te dragen aan kwaliteit van leven.

Hoe werkt het?

Deelnemen aan project Postmaatje is eigenlijk heel erg simpel. Iedereen kan zich aanmelden en wij verzorgen de match tussen schrijver en de oudere.

Schrijvers kunnen zich direct aanmelden. Ouderen kunnen dit natuurlijk ook, maar in de praktijk loopt deze aanmelding vaak via het verzorgingshuis. In dat geval hebben wij contact met bijvoorbeeld een activiteitenbegeleider. Wij delen onze lessons learned en stellen onze flyer ter beschikking. Deze flyer kan onder de ouderen worden verspreid zodat zij zich aan kunnen melden voor ons initiatief.

Project Postmaatje is een samenwerking gestart met het Nationaal Ouderenfonds.
Het Nationaal Ouderenfonds gaat onder de naam Schrijfmaatje het Project voortzetten voor mensen boven de 65 jaar.
Project Postmaatje blijft dit doen voor mensen onder de 65 jaar en blijft eenmalige acties (ook voor ouderen) uitzetten.
Klik op de volgende link voor meer informatie.