Over ons

Stichting Eefies:

 • RISN: 855137800
 • KvK: 63208229
 • Bankrekeningnummer: NL81 RABO 0306 0751 13
 • Contactgegevens: info@eefies.nl

Het bestuur:

 • Eef de Nooijer: Voorzitter
 • Ria Franke: Algemeen Bestuurslid
 • Marjolijn van Galen: Algemeen Bestuurslid
 • Daniel van Bloppoel: Algemeen Bestuurslid

Beleidsplan:

In 2018 zal verder geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van afzonderlijke projecten. Daarnaast zal een start gemaakt worden met de ontwikkeling van een verdienmodel. Daarmee moet Stichting Eefies en hiermee Project Postmaatje een organisatie worden welke nog gerichter en specifieker haar doelgroepen weet te benaderen en er een gezondere balans ontstaat tussen externe financiering / subsidies en een eigen verdienmodel. Dit met gebruikmaking van een breder netwerk en positie binnen de maatschappij en nieuwe kansen weet te benutten.

Het volledige beleidsplan kunt u opvragen via info@eefies.nl.


Beloningsbeleid:

 • De bestuursleden voeren hun werkzaamheden geheel belangeloos uit.
 • Een eventueel batig saldo bij ontbinding van de Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van Stichting Eefies of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting heeft.

Doelstelling:

De Stichting heeft ten doel op de communicatie met en tussen verschillende doelgroepen te stimuleren en op deze wijze bij te dragen aan wederzijds respect, bewustwording, kennisoverdracht en het tegengaan van sociaal isolement, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Uitgeoefende activiteiten 2018:

 • Netwerk opgebouwd van ruim 2500 schrijvers en 750 ouderen.
 • Kerstactie waarbij ruim 2000 ouderen gelukkig zijn gemaakt met een Kerstkaart.
 • Diverse huiskamerprojecten waarbij een verbinding is gemaakt tussen basisscholen en de verschillende doelgroepen.
 • Een aantal individuele acties, o.a. kaartje voor Monique.