Steun ons

Wat is Project Postmaatje?

Project Postmaatje is een initiatief welke ruim een jaar geleden is opgestart. Wat in eerste instantie ontstond als kleinschalig project bij een plaatselijk verzorgingshuis, is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk initiatief.

Het concept van het Project is even simpel als doeltreffend. Ouderen worden met ‘jongeren’ in contact gebracht om te corresponderen. Dit doen wij door ouderen bij Verzorgingshuizen te benaderen en samenwerkingen aan te gaan met vrijwilligers initiatieven, Gemeenten en scholen t.b.v. huiskamer projecten.

Sociaal isolement

Project Postmaatje heeft als primair doel het tegengaan en verminderen van sociaal isolement bij ouderen. Daarnaast is het project erop gericht om wederzijds respect en begrip te bevorderen. Sociaal isolement is een probleem wat zich in tal van situaties voor kan doen, maar op oudere leeftijd vaak het heftigst is. De sociale kring van ouderen wordt, naarmate zij ouder worden, steeds kleiner. Daarbij speelt ‘trots’ soms ook een rol. Sociaal isolement kan resulteren in psychische- en lichamelijke klachten. Daarbij heeft het ook een negatief effect op de kwaliteit van leven.

Wat doen wij met uw bijdrage?

  • Onderhouden en uitbreiden van het systeem om de koppeling tussen schrijvers en Postmaatjes en de administratie hieromtrent.
  • Website, Social Media, Nieuwsbrief en overige communicatie.
  • Flyers ten behoeve van Verzorgingshuizen, Vrijwilligers organisaties, Scholen, e.d.
  • Lokale of afzonderlijke projecten om het doel van het Project nog beter onder de aandacht te brengen.
  • Een bijdrage leveren aan onderzoek m.b.t. Sociaal Isolement en samenwerking met Scholen.

Hoe kunt u ons steunen?

Het succes van Project Postmaatje staat of valt met de inzet van vele vrijwilligers. Daarnaast zijn wij als non-profit initiatief sterk afhankelijk van bijdragen. Elke vorm van ondersteuning komt direct ten goede van het project. De initiatiefnemers zetten zich geheel belangeloos in voor het project en Stichting Eefies.

Heeft u vragen of een goed initiatief welke onze doelstelling kan ondersteunen, neem dan contact op via info@eefies.nl.

Kaartje2Go